Asistenţă tehnică

Definirea parametrilor tehnici pentru sistemele de tractare în vehiculele agricole:

  • GENERAL_INFO

1. Mai întâi trebuie să selectaţi tipul de remorcă tractată. Dacă nu există un tip specificat, respectiv vor fi tractate atât remorci cu primul ax rotant, precum şi remorci cu ax central, trebuie să folosiţi angrenaje adaptate pentru remorci cu ax central (pot transfera sarcinile verticale)
2. Parametrii stabiliţi pentru cazul respectiv pot fi mai mici decât cei din noul cuplu aplicat sau din capătul barei de tracţiune, cuplu tractor!
De ex. pentru parametrul D - stabilit în calcule D = 100 kN
Angrenajul, racordul barei de tracţiune, scaunul trebuie să aibă parametrul D mai mare decât 100 kN!

Atunci când schimbaţi angrenajul de la cel existent la cel de la o altă marcă, trebuie să aveţi grijă deosebită la:
 modul de montaj amplasarea orificiilor de montaj, care sunt standardizate şi indicate mereu în tabel la tipul de cuplu
 parametrii noului cuplu trebuie să fie mai mari sau egali cu cei din cuplul schimbat

Sistem de angrenaj omologat conform directivei UE 94/20/EC. Parametri pe plăcuţa nominală (D, Dc, S, V, U) sunt conformi cu cei obţinuţi pe durata de certificare.
1. valoarea D: indicatorul teoretic al forţei de tractare defineşte forţa orizontală dinamică ipotetică dintre vehicolul de tractare şi remorcă şi axul rotant anterior (fără presiunea verticală pe angrenaj!)
2. valoarea Dc: indicatorul teoretic al forţei de tractare care defineşte forţa dinamică orizontală ipotetică dintre vehicolul de tractare şi remorca cu ax central (apare presiunea verticală pe angrenaj!)
3. valoarea V: indicatorul teoretic al forţei de presiune care stabileşte forţa orizontală dinamică ipotetică dintre vehicolul de tractare şi remorca cu ax central cu masa totală admisă de peste 3,5 tone (forţa verticală dinamică care acţionează asupra angrenajului pentru remorci grele cu ax central)
4. valoarea S: forţa verticală statică acţionată asupra angrenajului de către remorca cu ax central în caz de repaus
5. valoarea U: sarcina verticală acţionată asupra scaunului de către remorcă

În cazul în care aveţi dubii, vă rugăm să luaţi legătura cu biroul nostru!

Stabilirea parametrilor de încărcare petnru angrenajele camioanelor grele şi pentru barele de tracţiune ale remorcilor:

 


unde:
g = acceleraţia gravitaţională; 9.81 m/s2;
T = masa totală admisă a vehicolului în tone;
R = masa totală admisă a remorcii în tone;

 

Stabilirea parametrilor de sarcină pentru remorcile cu ax central

 


unde:
T = masa totală admisă a vehicolului în tone, inclusiv presiunea verticală de repaus transferată pe angrenaj de capătul barei de tracţiune ;
C = suma presiunii maxime de apăsare transferate pe suprafaţă de către remorcă în tone;

unde:
x = lungimea suprafeţei de încărcare în metri ;
L = distanţa dintre mijlocul orificiului de pe capătul barei de tracţiune şi mijlocul lungimii axului remorcii în metri;
V = presiunea verticală dinamică în kN
C = suma presiunii maxime a axului transferată pe suprafaţa de suport de către remorcă în tone;
A = 1,8 m/s2 pentru vehicule cu suspensie pneumatică sau cu tip similar de suspensie
A = 2,4 m/s2 pentru vehicule cu alte tipuri de suspensie
R = masa totală admisă a remorcii în tone

 

Stabilirea parametrilor de sarcină pentru unităţi de cuplare şi kingspin pentru remorcă

 


unde:
T = masa vehicolului în tone, inclusiv presiunea verticală pe capul tractor
R = masa remorcii
U = presiunea pe capul tractor al remorcii

 

Informaţii importante despre angrenaje “fără mentenanţă, cu mentenanţă redusă, cu plastic”, etc.

Întrebări? Dubii?
Vă suntem la dispoziţie!

Krzysztof Drozd

Doradca Techniczny – Handlowiec
+48 505 691 950
krzysztof.drozd@zaczepy24.pl
Polish English

Województwa Dolnośląskie, Śląskie, Opolskie, Świętokrzyskie, Małopolskie, Podkarpackie, Lubelskie, Wielkopolskie, Łódzkie, Mazowieckie

Mariusz Michałowski

Doradca Techniczny - Handlowiec
+48 511 507 177
mariusz.michalowski@orlandi.pl
Polish English русский

Województwa Pomorskie, Zachodniopomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Wielkopolskie, Łódzkie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie

Magdalena Maćkowska

Logistyka, faktury, rozliczenia
+48 61 894 43 10
zamowienia@orlandi.pl
Polish English

Cuplările pentru tractoare cu inserţii glisante din plastic ocupă o parte din ce în ce mai mare în volumul de vânzări pe piaţa din Europa. Acest lucru se întâmplă din multe motive, dintre care cele mai importante sunt: economia şi ecologia.

De ce se utilizează cuplări cu mentenanţă redusă?
- pentru a reduce cantitatea utilizată de lubrifiant;
- pentru a prelungi durata de viaţă a plăcii de cuplare;
- pentru a reduce impactul negativ al camioanelor asupra mediului;
- pentru a reduce numărul de km dintre inspecţiile vehicolelor;
- pentru a evita deteriorarea plăcii de glisare a remorcii;
- pentru a permite funcţionarea corectă a unităţii de cuplare cu placa de glisare a remorcii la temperaturi ridicate.

Costuri, profit
În funcţie de condiţiile de exploatare, unităţile de cuplare standard pot fi curăţate de unsoarea uzată şi să le gresaţi din nou la fiecare 5000 până la 20.000 kilometri. Pentru a efectua această gresare se folosesc câteva kilograme de lubrifiant şi jumătate de oră de lucru în service. Această operaţiune costă mereu  x zloţi (verificaţi ultima chitanţă). În cazul în care folosiţi unitatea de cuplare cu mentenanţă redusă, cheltuielile acestea nu sunt suportate (se gresează doar încuietoarea unităţii de cuplare, încuietoarea de cuplare poate fi conectată la sistemul central de gresare). Plăcile de glisare în cuplările cu mentenanţă redusă trebuie schimbate în mod obişnuti la fiecare 150 -200 mii km în funcţie de condiţiile de exploatare. Schimbarea plăcilor este simplă şi rapidă (trebuie să desfiletaţi 6 şuruburi de prindere, să schimbaţi plăcile de glisare cu unele noi şi să le fixaţi).
Anticipând cerinţele firmelor de transport, firma V.Orlandi oferă unităţi de cuplare din fontă RP10 în versiunea cu mentenanţă redusă, la acelaşi preţ ca şi unităţile de cuplare cu gresare normală RP10. Preţul cu bucata pentru inserţiile de glisare este de cca 300 pln net.

REŢINEŢI:
- aveţi grijă de mediul înconjurător;
- calculaţi costurile;
- economisiţi datorită soluţiilor moderne de la firma V.ORLANDI POLSKA.
- toate piesele de schimb, inclusiv plăcile de glisare sunt disponibile în reţelele de distribuţie şi în depozitul firmei V.Orlandi din Polonia.

IMPORTANT:
- nu gresaţi inserţiile de glisare
- pentru exploatarea îndelungată a unităţilor de cuplare cu mentenanţă redusă trebuie să menţineţi plăcile de cuplare şi plăcile de glisare mereu curate (impurităţile solide: nisip, rugină, pilitura accelerează în mod considerabil uzura plăcilor de glisare).