Wsparcie techniczne

Wyznaczanie parametrów technicznych systemów sprzęgających:

  • Informacje ogólne

1. Po pierwsze należy wybrać rodzaj ciągnionej przyczepy. Jeśli nie jest określony rodzaj czyli będą zaczepiane przyczepy zarówno z pierwszą osią skrętną, jak i przyczepy centralnoosiowe należy stosować zaczepy przystosowane do przyczep centralnoosiowych (mogą przenosić obciążenia pionowe)
2. Parametry wyznaczone dla konkretnego przypadku muszą być niższe niż w zakładanym nowym sprzęgu lub końcówce dyszla, sprzęgu siodłowym!
Np. dla parametru D - wyznaczono w obliczeniach D = 100 kN
Zaczep, końcówka dyszla, siodło musi mieć parametr D większy od 100 kN!

Przy zamianie zaczepu z istniejącego na innej marki należy zwrócić szczególną uwagę na:
- sposób montażu - rozmieszczenie otworów montażowych, które są znormalizowane i podane zawsze w tabelce przy typie sprzęgu
- parametry nowego sprzęgu muszą być wyższe lub równe z zamienianym

Systemy zaczepiania homologowany zgodnie z dyrektywa UE 94/20/EC. Parametry na tabliczce znamionowej (D, Dc, S, V, U) są zgodne z uzyskanymi podczas certyfikacji.
1. wartość D: teoretyczny wskaźnik siły uciągu wyznaczający hipotetyczną dynamiczną siłę poziomą pomiędzy pojazdem ciągnącym a przyczepą z przednią osią skrętną (bez pionowego nacisku na zaczep!)
2. wartość Dc: teoretyczny wskaźnik siły uciągu wyznaczający hipotetyczną dynamiczną siłę poziomą pomiędzy pojazdem ciągnącym a przyczepa centralno-osiową (występuje nacisk pionowy na zaczep!)
3. wartość V: teoretyczny wskaźnik siły nacisku wyznaczający hipotetyczną dynamiczną siłę pionową pomiędzy pojazdem ciągnącym i centralno-osiową przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony (dynamiczna siła pionowa działająca na zaczep dla przyczep centralno osiowych ciężkich)
4. wartość S: statyczna pionowa siła wywierana na zaczep przez przyczepy centralnoosiowe w warunkach spoczynku
5. wartość U: pionowe obciążenie wywierane na siodło przez naczepę

W wypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem!

Wyznaczanie parametrów obciążenia dla zaczepów samochodów ciężarowych ciężkich i dyszli przyczep:

 


gdzie:
g = przyspieszenie grawitacyjne; 9.81 m/s2;
T = dopuszczalna masa całkowita pojazdu w tonach;
R = dopuszczalna masa całkowita przyczepy w tonach;

 

Wyznaczanie parametrów obciążenia dla przyczep centralno-osiowych:

 


gdzie:
T = dopuszczalna masa całkowita pojazdu w tonach, włączając spoczynkowy pionowy nacisk przenoszony na zaczep przez końcówkę dyszla;
C = suma maksymalnego nacisku osi przenoszonego na podłoże przez przyczepę w tonach;

gdzie:
x = długość przestrzeni ładunkowej w metrach;
L = odległość między środkiem otworu końcówki dyszla a środkiem odległości osi przyczepy w metrach;
V = dynamiczny nacisk pionowy w kN
C = suma maksymalnego nacisku osi przenoszonego na podłoże przez przyczepę w tonach;
A = 1,8 m/s2 dla pojazdów z pneumatycznym zawieszeniem lub porównywalnym typem zawieszenia
A = 2,4 m/s2 dla pojazdów z innymi typami zawieszenia
R = dopuszczalna masa całkowita przyczepy w tonach;

 

Wyznaczanie parametrów obciążenia dla sprzęgów siodłowych i sworzni królewskich naczepy:

 


gdzie:
T = waga pojazdu w tonach, włączając pionowy nacisk na siodło
R = waga naczepy
U = nacisk na siodło naczepy

 

Ważne informacje na temat sprzęgów siodłowych “bezobsługowych, niskoobsługowych, z plastikami”, itd.

Pytania? Wątpliwości?
Jesteśmy do dyspozycji!

Krzysztof Drozd

Doradca Techniczny – Handlowiec
+48 505 691 950
krzysztof.drozd@zaczepy24.pl
Polish English

Województwa Dolnośląskie, Śląskie, Opolskie, Świętokrzyskie, Małopolskie, Podkarpackie, Lubelskie, Wielkopolskie, Łódzkie, Mazowieckie

Mariusz Michałowski

Doradca Techniczny - Handlowiec
+48 511 507 177
mariusz.michalowski@orlandi.pl
Polish English русский

Województwa Pomorskie, Zachodniopomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Wielkopolskie, Łódzkie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie

Magdalena Maćkowska

Logistyka, faktury, rozliczenia
+48 61 894 43 10
zamowienia@orlandi.pl
Polish English

Sprzęgi siodłowe z wkładkami ślizgowymi z tworzyw sztucznych nieustannie zwiększają swój udział w sprzedaży na europejskim rynku. Dzieje się tak z wielu powodów, ale najważniejszymi są: ekonomia i ekologia.

Dlaczego stosuje się sprzęgi niskoobsługowe?
- aby zmniejszyć ilość używanego smaru;
- aby wydłużyć żywotność płyty siodłowej;
- aby zmniejszyć niekorzystny wpływ pojazdów ciężarowych na środowisko;
- aby wydłużyć przebiegi między przeglądami pojazdów;
- aby uniknąć uszkodzeń płyty ślizgowej naczepy;
- aby umożliwić właściwą współpracę sprzęgu siodłowego z płytą ślizgową naczepy przy wysokich temperaturach.

Koszty, zyski
W zależności od warunków eksploatacji, standardowe sprzęgi siodłowe należy oczyszczać z zużytego smaru oraz pokrywać je nowym co około 5000 do 20.000 kilometrów. Na takie smarowanie zużywa się do kilku kilogramów smaru i pół roboczogodziny serwisu. Operacja taka kosztuje zawsze x złotych (sprawdź swój ostatni rachunek). W przypadku stosowania sprzęgów niskoobsługowych koszty te nie są ponoszone(smaruje się jedynie zamek sprzęgu siodłowego, zamek sprzęgu może być podłączony do układu centralnego smarowania). Płyty ślizgowe w sprzęgach niskoobsługowych standardowo wymienia się co 150 -200 tys. km w zależności od warunków eksploatacji. Wymiana płyt jest prosta i szybka (polega na odkręceniu 6 mocujących śrub, wymianie płyt ślizgowych na nowe i ich przymocowaniu).
Wychodząc naprzeciw potrzebom firm transportowych, firma V.Orlandi oferuje żeliwne sprzęgi siodłowe RP10 w wersji niskoobsługowej, w takiej samej cenie jak normalnie smarowane sprzęgi RP10. Detaliczna cena wkładek ślizgowych wynosi około 300 pln netto.

ZAPAMIĘTAJ:
- dbaj o środowisko;
- licz koszty;
- oszczędzaj dzięki nowoczesnym rozwiązaniom firmy V.ORLANDI POLSKA.
- wszystkie części zamienne, w tym płyty ślizgowe są zawsze dostępne w sieciach dystrybucyjnych oraz w magazynie firmy V.Orlandi w Polsce.

WAŻNE:
- nie należy smarować wkładek ślizgowych
- dla dłuższej eksploatacji sprzęgów niskoobsługowych należy utrzymywać w czystości płytę sprzęgu i płytę ślizgową naczepy (stałe zanieczyszczenia: piasek, rdza, opiłki istotnie przyspieszają zużycie płyt ślizgowych sprzęgów).