Kalkulator parametrów

Obliczamy współczynnik D - jest to teoretyczny wskaźnik siły uciągu wyznaczający hipotetyczną dynamiczną siłę poziomą pomiędzy pojazdem ciągnącym a przyczepą z przednią osią skrętną (bez pionowego nacisku na zaczep!)

D = g × T × R T + R =
dopuszczalna masa całkowita pojazdu w tonach
dopuszczalna masa całkowita przyczepy w tonach

Obliczamy współczynniki Dc oraz V

Dc - jest to teoretyczny wskaźnik siły uciągu wyznaczający hipotetyczną dynamiczną siłę poziomą pomiędzy pojazdem ciągnącym, a przyczepą centralno-osiową.

V - jest to teoretyczny wskaźnik siły nacisku wyznaczający hipotetyczną dynamiczną siłę pionową pomiędzy pojazdem ciągnącym i centralno-osiową przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony (dynamiczna siła pionowa działająca na zaczep dla przyczep centralno osiowych ciężkich) 

Dc = g × T × C T + C = kN V = A × X 2 L 2 × C = kN
dopuszczalna masa całkowita przyczepy w tonach
suma maksymalnego nacisku osi przenoszonego na podłoże przez przyczepę w tonach
długość przestrzeni ładunkowej w metrach
odległość między środkiem otworu końcówki dyszla a środkiem odległości osi przyczepy w metrach
>

Obliczamy współczynnik D - jest to teoretyczny wskaźnik siły uciągu wyznaczający hipotetyczną dynamiczną siłę poziomą pomiędzy pojazdem ciągnącym a przyczepą z przednią osią skrętną (bez pionowego nacisku na zaczep!)

D = g × 0.6 × T × R T + R - U = kN
waga pojazdu w tonach
waga naczepy
nacisk na siodło naczepy
  • Przyczepy z przednią osią skrętną (bez pionowego nacisku na zaczep)
  • Przyczepy centralno-osiowe
  • Obciążenia dla sprzęgów siodłowych i sworzni królewskich naczepy