LG 3000 HD-B landing legs "Heavy Duty"

Bardzo mocne podpory do naczep "Heavy Duty" (ciężkiego zastosowania) o standardowym rozstawie otworów mocujących.

bottom ads