LG 3000 HD-C landing legs "Heavy Duty"

Bardzo mocne podpory do naczep "Heavy Duty" (ciężkiego zastosowania) o standardowym rozstawie otworów mocujących ze stopą kompensacyjną.

bottom ads