Technická podpora

Stanovení technických parametrů spojovacích zařízení v zemědělských strojích:

  • GENERAL_INFO

1. Zaprvé zvolte druh taženého přívěsu. Pokud nezadáte druh, tj. budou taženy přívěsy s otočnou přední nápravou a také přívěsy s nápravami uprostřed , používejte závěsy určené pro přívěsy s nápravami uprostřed  (mohou přenášet svislá zatížení)
2. Parametry stanovené pro konkrétní případ musí být menší než v předpokládaném novém spojovacím zařízení nebo tažném oku, točnici!
Např. pro parametr D - stanovený na základě výpočtů D = 100 kN
Závěs, tažné oko, točnice musí mít parametr D větší než 100 kN!

V případě nahrazení stávajícího závěsu závěsem jiné značky zvláštní pozornost obraťte na:
- způsob montáže - rozmístění montážních otvorů, které jsou normalizovány a uvedeny v tabulce u typu spojovacího zařízení
- parametry nového spojovacího zařízení musí být vyšší nebo stejné jako u nahrazeného

Spojovací systémy schválené podle směrnice EU 94/20/ES. Parametry na typovém štítku (D, Dc, S, V, U) jsou v souladu se získanými během certifikace.
1. hodnota D: teoretická referenční síla pro vodorovnou sílu mezi tažným a přípojným vozidlem s otočnou přední nápravou (bez svislého zatížení závěsu!)
2. hodnota Dc: teoretická referenční síla pro vodorovnou sílu mezi tažným a přípojným vozidlem s nápravami uprostřed (vyskytuje se svislé zatížení závěsu!)
3. hodnota V: teoretická referenční síla pro amplitudu svislé síly mezi tažným vozidlem a přívěsy s nápravami uprostřed o maximální hmotnosti větší než 3,5 t (dynamická svislá síla, která působí na závěs pro těžké přívěsy s nápravami uprostřed)
4. hodnota S: statické svislé zatížení, působící na závěs u přívěsů s nápravami uprostřed za statického stavu
5. hodnota U: svislé zatížení působící na točnici tažného vozidla

V případě pochybnosti kontaktujte prosím naší kancelář!

Stanovení parametrů zatížení pro závěsy těžkých nákladních vozidel a oje přívěsů:

 


kde:
g = gravitační zrychlení; 9.81 m/s2;
T = nejvyšší povolená hmotnost vozidla v tunách;
R = nejvyšší povolená hmotnost přívěsu v tunách

 

Stanovení parametrů zatížení pro přívěsy s nápravami uprostřed:

 


kde:
T = nejvyšší povolená hmotnost vozidla v tunách, včetně svislého zatížení závěsu tažným okem za statického stavu;
C = součet maximálního zatížení nápravy, kterým působí přívěs na vozovku v tunách;

kde:
x = délka ložné plochy v metrech;
L = vzdálenost mezi středem otvoru tažného oka a středem vzdálenosti nápravy přívěsu v metrech;
V = dynamické svislé zatížení v kN
C = součet maximálního zatížení nápravy, kterým působí přívěs na vozovku v tunách
A = 1,8 m/s2 pro vozidla s pneumatickým nebo srovnatelným pérováním
A = 2,4 m/s2 pro vozidla s jiným druhem pérování
R = nejvyšší povolená hmotnost přívěsu v tunách

 

Stanovení parametrů zatížení pro točnice a královské čepy návěsu:

 


kde:
T = hmotnost vozidla v tunách včetně svislého zatížení točnice
R = hmotnost návěsu
U = zatížení točnice návěsu

Důležité informace týkající se točnic “bezúdržbových, s minimální údržbou, s plasty”, apod.

Dotazy? Pochybnosti?
Jsme Vám k dispozici!

Krzysztof Drozd

Doradca Techniczny – Handlowiec
+48 505 691 950
krzysztof.drozd@zaczepy24.pl
Polish English

Województwa Dolnośląskie, Śląskie, Opolskie, Świętokrzyskie, Małopolskie, Podkarpackie, Lubelskie, Wielkopolskie, Łódzkie, Mazowieckie

Mariusz Michałowski

Doradca Techniczny - Handlowiec
+48 511 507 177
mariusz.michalowski@orlandi.pl
Polish English русский

Województwa Pomorskie, Zachodniopomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Wielkopolskie, Łódzkie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie

Magdalena Maćkowska

Logistyka, faktury, rozliczenia
+48 61 894 43 10
zamowienia@orlandi.pl
Polish English

Prodej točnic s plastovými kluznými vložkami na evropském trhu stále stoupá. Jsou k tomu mnohé důvody, ale ty nejdůležitější jsou: ekonomie a ekologie.

Proč se používají spojovací zařízení s minimální údržbou?
- pro snížení množství používaného maziva;
- pro prodloužení životnosti základní desky točnice;
- pro snížení nepříznivých dopadů nákladních vozidel na životní prostředí;
- pro prodloužení časových intervalů technických prohlídek;
- pro zabránění poškození kluzné desky návěsu;
- pro umožnění správné spolupráce točnice s kluznou deskou návěsu při vysokých teplotách.

Náklady, zisky
V závislosti na provozních podmínkách, u standardních točnic se vyměňuje mazivo po projetí každých 5000 až 20.000 kilometrů. Pro mazání se spotřebuje několik kilogramů maziva a 1/2 pracovní hodiny servisu. Tento zásah stojí vždy x zlotých (zkontrolujte si poslední fakturu). Při použití spojovacích zařízení s minimální údržbou nenesete tyto náklady (je nutné namazat jen zámek spojovacího zařízení, lze ho připojit k centrálnímu mazacímu systému). Kluzné desky v spojovacích zařízeních s minimální údržbou je nutné vyměnit po projetí každých 150 -200 tis. km, podle provozních podmínek. Výměna desek je jednoduchá a rychlá (spočívá v odstranění 6 upevňujících šroubů, výměně kluzných desek za nové a jejich upevnění).
Pro uspokojení potřeb dopravních společností, firma V.Orlandi nabízí litinové točnice RP10 v provedení s minimální údržbou, a to za stejnou cenu jako u běžných spojovacích zařízení RP10. Maloobchodní cena kluzných vložek činí cca. 300 PLN bez DPH.

ZAPAMATUJTE SI:
- šetříte životní prostředí;
- počítejte náklady;
- získejte úspory díky moderním řešením firmy V.ORLANDI POLSKA.
- všechny náhradní díly včetně kluzných desek jsou vždy dostupné v distribučních sítích a ve skladu firmy V.Orlandi v Polsku.

DŮLEŽITÉ:
- nemažte kluzné vložky
- pro delší životnost spojovacích zařízení s minimální údržbou udržujte v čistotě základní desku točnice a kluznou deskou návěsu (stálé nečistoty: písek, rez, piliny podstatně zvyšují opotřebení kluzných desek spojovacích zařízení).